Courage to Open Doors of Europe

Attention Be Curious

catégorie 1 Што е C.O.D.E aBc?

C.O.D.E a.B.c (Храброст да се отворат вратите на Европа) е името на младинскиот проект кој се состои од меѓународна размена на млади и различни култури. Тема на проектот sе човековите права и борбата против дискриминацијата. Целта на проектот е да се запознаеме со другите култури, да ги отвориме нашите умови и да научиме да споделуваме.

C.O.D.E a.B.c се состои од неколку младински организации од различни земји. Размените на млади од 2019 до 2021 година ги обединуваат Германија, Франција и Северна Македонија. Овој проект се одвиваше во текот на целата година со неколку состаноци со дебати, работилница за создавање методи и алатки за работилници со други млади и игри именувани како „Енерџajзери“. За да ja подготвиме меѓународна средба, направивме и кампови.

C.O.D.E a.B.c е поддржан од ОFAJ (француско-англиска канцеларија за млади) и друго локално финансирање.
Овој проект е финансиран и благодарение на самофинансирање за време на локални настани. Меѓународната размена на млади произведе многу ефекти во секоја земја.
Меѓународната размена на млади им дава можност на младите да се самозапознаат, да се запознаат едни со други и да споделат гледишта за темите. Во тезите, на размените на млади, се одвиваат различни активности, работилници и споделување на време.

catégorie 1C.O.D.E aBc гледан од младински работници

C.O.D.E aBc, храброст да се отворат вратите на Европа: На луѓе кои не се родени
На младите луѓе кои веруваат дека меѓународната мобилност не е за нив
На земјите кои сè уште не се дел од Европската Унија

C.O.D.E aBc е проект помеѓу 3 организации: германска, македонска и француска кои работат заедно веќе десет години. Проектот е координиран и анимиран од луѓе кои сакаат да работат и да соработуваат заедно за млади, средби, солидарност и отворање на вредностите.

C.O.D.E aBc е заеднички проект за неформално образование кој започна со заедничка обука на шеснаесет младински работници од трите земји.
C.O.D.E aBc има меѓународен тим кој беше обучен во мај 2019 година во Германија и кој редовно споделува практики и вештини.
C.O.D.E aBc има тим кој ги користи дигиталните вештини за време на пандемијата со Ковид-19.

C.O.D.E aBc е долгорочен проект 2019-2021 година во кој млади и младински работници се обучуваат заедно да споделуваат локални вредности, практики на други млади и да мотивираат и да запознаваат други луѓе.
C.O.D.E aBc е рефлексија и обука за човековите права и се бори против дискриминацијата.
C.O.D.E aBc се млади кои би станале младински работници.

C.O.D.E aBc е проект кој генерира други во локални и меѓународни размери

C.O.D.E aBc е од 2018 година (ко-конструкција) до 2021 година. Денес (2021 година) вклучени се 48 младинци од 3 земји и 25 младински работници. Денес, повеќе од 300 луѓе надвор од проектот имаат придобивки од C.O.D.E aBc благодарение на дебатите, работилниците, изложбите и многу други невидливи работи кои беа споведени.

C.O.D.E aBc се состои од сè уште мотивирана младина која подготвува план за размена на млади во јули 2021 година во Северна Македонија. Младите сакаат повеќе да се запознаат со темата.