Courage to Open Doors of Europe

Attention Be Curious

Обука за младински работници

Трите партнер организации имаат имплементирано добра рамка за долгорочен квалитет. Сите професионални младински работници, главно помалку од 30 години, вклучени во проектот беа заедно во Бад Бланкенбург една недела.

Целите беа подобро да се запознаат едни со други и да изградат заеднички образовен пристап за целиот проект и на трите територии.

16-те учесници присуствуваа на обуки за анимација, работилници за човекови права и дигитална анимација. Младинските работници се сретнаа со локални претставници и партнери.

15 младински работници од 3 организации имаа тренинг на тема Човекови права
Во тимот на младински работници важно е секој да се чувствува вклучен
Работилница за човекови права. Со цел да се обучуваат за заеднички методи независно од размената
Филозофијата на C.O.D.E aBc споделена од локалното население со градоначалникот Мајк Џорџ
Учество во активности пред размена на млади е секогаш подобро
Активностите за човекови права со тинејџери треба прво да бидат тестирани од возрасни
Повратни информации за меѓународната младинска работа
Локално влијание во градското собрание на Бад Бланкенбург со градоначалникот Мајк Џорџ
Рефлексија и обука за младинска работа
Младинските работници на AWO, MPTLL и СЕГА ги запознаваат младите од Бад Бланкенбург
Тимот на младинските работници ги тестира методите и алатките за комуникација

Меѓународниот тим вклучен во проектот C.O.D.E aBc